Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Estudo das iniciativas de Impulso ao Software libre e código de fontes abertas en Galicia (FLOSS) - 2010

O presente documento ten como obxetivo definir as iniciativas para o impulso á implantación de software libre e o uso de estándares abertos na nosa comunidade, establecendo mecanismos que faciliten compartir e reutilizar o software.

12/01/2010

A pesar das fortalezas en Galicia no ámbito do software libre: contamos con un tecido asociativo do software libre en crecemento: Empresarial (AGASOL) e voluntariado (Grupo galego de usuarios de GNU/Linux e Comunidade de voluntarios de traductores ao galego), Oficinas de Software Libre das 3 universidades galegas ou a creación de empresas novas con servizos de Software libre (77 empresas rexistradas) é preciso dinamizar certos aspectos que requiren unha especial atención:

- Impulsar unha oferta de solucións libres de calidade, facendo fincapé en dar resposta a determinados sectores estratéxicos.

- Impulsar a implantación efectiva dos estándares abertos, que permitan a coexistencia cos aplicativos de software propietario.

- Fortalecer os mecanismos de formación e difusión respecto aos modelos de desenvolvemento de Software libre e a súas vantaxes competitivas.  

Documentos relacionados:
Organismo promotor: Xunta de Galicia