Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio marco entre a Administración Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia

O convenio ten como obxecto acordar a colaboración entre a Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia para o desenvolvemento das actuacións precisas para establecer progresivamente unha rede de espazos comúns de atención ao cidadán que permita a prestación de servizos integrados de información, orientación, atención e tramitación sobre determinados aspectos da actividade administrativa.

17/04/2007

Para conseguir este obxecto as Administracións comprométense a:

  • Articular medidas e instrumentos de colaboración para a implantación coordinada e normalizada dunha rede de espazos comúns de atención ao cidadán (oficinas de atención presencial, atención telefónica, páxinas en internet...).
  • Establecer un marco xeral de obrigacións para permitir que os cidadáns poidan presentar escritos e comunicacións que dirixan aos órganos e entidades de dereito público da Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Establecer compromisos para intercambiar, compartir e integrar medios e instrumentos de información ao cidadán.
  • Configurar progresivamente a prestación conxunta de servizos de xestión mediante a simplificación e integración dos trámites e procedementos administrativos.

Asinan o convenio, en Santiago de Compostela a día 17 de abril de 2007, o Ministerio de Administracións Públicas, en representación da Administración Xeral do Estado, e a Xunta de Galicia, en representación da devandita Comunidade Autónoma. 

Organismo promotor: Xunta de Galicia