Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio marco de colaboración tecnolóxica entre o Consello Superior do Poder Xudicial e a Comunidade Autónoma de Galicia

Convenio de colaboración tecnolóxica asinado o 30 de marzo de 2012 entre o Consello Superior do Poder Xudicial e a Comunidade Autónoma de Galicia

30/03/2012

O obxecto do convenio é o establecemento dun marco de colaboración e o intercambio de experiencias en materia tecnolóxica entre os asinantes, que permita favorecer a compatibilidade e asegurar a interoperabilidade dos sistemas e aplicacións empregados pola Administración de Xustiza, co fin último de que as oficinas xudiciais radicadas en territorio da Comunidade Autónoma de Galicia poidan utilizar e recibir, a través das tecnoloxías da información e da comunicación, cantos servizos resulten necesarios para mellorar o exercicio da función xurisdicional.

Organismo promotor: Consello Superior do Poder Xudicial