Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio marco de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), a Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional e Edutech Clúster para o desenvolvemento e o fomento da investigación e a innovacion no ámbito educativo

Convenio de colaboración asinado o 13 de marzo de 2020 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional e Edutech Clúster

13/03/2020


O obxecto do presente Convenio é establecer o marco de colaboración entre a AMTEGA, a Consellería de Educación e Edutech Clúster, como fórmula para formalizar a súa vontade de fomentar a investigación e a innovación no ámbito da incorporación das Tecnoloxías da Aprendizaxe e a Comunicación nos procesos de ensino e aprendizaxe co fin de establecer unha contorna educativa innovador que potencie o desenvolvemento profesional dos docentes e os procesos de aprendizaxe dos estudantes de Primaria e Secundaria da comunidade educativa galega.

Así mesmo, constitúe obxecto do presente Convenio Marco de Colaboración establecer as bases sobre as que a AMTEGA, a Consellería de Educación e Edutech Clúster, poderán desenvolver as accións de colaboración que acorden en cada caso.

O fin desta colaboración é o de crear un espazo conxunto de traballo entre o tres entidades, nas que unir esforzos por levar a cabo iniciativas de innovación e dixitalización que teñan un impacto real na aprendizaxe dos alumnos.

Con esta finalidade a AMTEGA, a Consellería de Educación e Edutech Clúster, iniciarán conversacións, no marco da Comisión de Coordinación e Seguimento prevista na cláusula 3, tendente a identificar e desenvolver as accións de colaboración xúlguense oportunas en cada momento.

As actuacións que se desenvolverán en base a este Convenio de Colaboración, así como os deberes que deberán ser asumidas por ambas as partes para o cumprimento do mesmo, quedan definidas no documento correspondente.

Este Convenio de Colaboración non comporta obrigacións económicas entre as partes asinantes.

O presente Convenio Marco entrará en vigor na data da súa firma e terá unha duración de (4) catro anos, sen prexuízo de que se, antes da súa finalización, acórdese a prórroga por períodos sucesivos dun (1) ano, até un máximo de catros (4) anos adicionais ao da súa extinción.