Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Escola Galega de Administración Pública e a Axenda para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para desenvolver actividades de formación, divulgac

Convenio asinado o 4 de maio de 2015 entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Escola Galega de Administración Pública e a Axenda para a Modernización Tecnolóxica de Galicia coa finalidade de desenvolver actividades de formación, divulgación e investigación

04/05/2015

Este convenio asinouse coa finalidade de por en marcha unha actuación orientada a prestación  continuada de servizos de formación, nun contexto virtual, e orientado a todos os usuarios da administración de Xustiza en Galicia. A actuación denominarase Comunidade Virtual de Aprendizaxe, e defínese en torno os seguintes principios:

-Establecemento dinámico de contidos e dinámicas, en función das necesidades de implantación de sistemas e ferramentas TIC e novos contornos organizativos.
-Combinación de diferentes modalidades de prestación de servizo.
-Aproveitamento das ferramentas TIC para o desenvolvemento da actividade.

As actuacións do presente convenio supoñen para a Amtega unha achega económica de 8.160 euros.

Organismo promotor: Amtega, Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e a Escola Galega de Administración Pública