Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración para o uso compartido da torre de telecomunicacións sen fíos de acceso a internet de banda larga situada na zona de promoción industrial de Trado

Convenio de colaboración asinado o 31 de outubro de 2012 entre o Concello de Pontevedra, Retegal e a Amtega.

31/10/2012

ORGANISMO: Concello de Pontevedra, Retegal e Amtega

DATA DA SINATURA: 31 de outubro de 2012

ÁMBITO: Telecomunicacións

O convenio de colaboración entre Concello de Pontevedra, Fundación para o Fomento da Calidade industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal) e a Amtega ten por obxecto establecer os termos e condicións que rexerán a cooperación das partes na construción de novas infraestruturas públicas de telecomunicacións e adecuación das xa existentes no ámbito xeográfico do concello de Pontevedra.

Organismo promotor: Concello de Pontevedra, Retegal e Amtega