Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración para el uso compartido de la torre de telecomunicación sin hilos de acceso a internet de banda ancha situada en el parque empresarial de Muimenta

O presente Convenio de colaboración asinado o 21 de xaneiro de 2013 ten por obxecto establecer os termos e condicións que rexerán a cooperación das partes na construción de novas infraestruturas públicas de telecomunicacións e adecuación das existentes no ámbito xeográfico do Concello de Cospeito.

21/01/2013

Este Convenio asinado pola Amtega, a Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, o Concello de Cospeito e Retegal determina as condicións que rexerán para a construción de novas infraestruturas públicas de telecomunicacións e adecuación das existentes no ámbito xeográfico do Concello de Cospeito.

As instalacións a levar a cabo comprenderán tanto actuacións na parcela como actuacións na torre de telecomunicación existente no parque empresarial de Muimenta.
Organismo promotor: Amtega, Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, o Concello de Cospeito e Retegal