Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre o Ministerio de Administracións Públicas e a Xunta de Galicia para a prestación mutua de servizos de Administración electrónica

Este convenio ten por obxecto establecer os termos e condicións xerais para o aproveitamento común dos servizos electrónicos que prestan as partes asinantes. Isto tradúcese na dispoñibilidade de determinados servizos, o que facilita o acceso e uso común destes por calquera das partes.

12/03/2008

En concreto:

  • As administracións poderán acceder reciprocamente ás funcionalidades dos servizos proporcionados pola conexión á rede SARA (sistemas, aplicación e redes para as administracións), que facilita o intercambio seguro de información, a través dunha ligazón común para todas as necesidades de intercomunicación.
  • A Xunta poderá dispor do servizo prestado polo Ministerio de Administracións Públicas a través da plataforma de validación e sinatura electrónica @sinatura para a identificación, validación ou xeración de sinatura electrónica por medio de certificados dixitais.
  • A Xunta poderá utilizar os servizos de dirección electrónica única e de notificacións telemáticas seguras para o aviso dos seus actos e resolución administrativas.
  • Habilítase á Xunta para o uso dos servizos de comunicación a domicilio, a través dos cales pode notificar o novo domicilio dos cidadáns do seu territorio.

Subscriben o convenio, en Madrid a día 12 de marzo de 2008, o Ministerio de Administracións Públicas e a Xunta de Galicia. 

Organismo promotor: Xunta de Galicia