Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Fundación Parque Científico Tecnolóxico de Albacete (FPCYTA), a Consellería de Economía, Competitividade e Innovación da Xunta de Estremadura, a Asociación de Empresarios de Tecnoloxías da Información e Comunicac

Convenio asinado o 5 de novembro de 2014, co obxectivo de crear a Rede Nacional de Centros Demostradores.

05/11/2014

O obxectivo principal da Rede Nacional de Centros Demostradores será impulsar a dinamización dos Centros Demostradores para a posta en marcha de accións comúns coa finalidade de dar cumprimento ás prioridades establecidas na Axenda Dixital Europea, así como ás axendas das rexións en que se sitúen os centros.

As actividades que se poderían levar a cabo nos Centros Públicos Demostradores en base a este convenio son:

-Simulacións de solucións TIC para pemes: maquetas de produtos e servizos tecnolóxicos, simulacións de traballo e visitas de asociacións e agrupacións de pemes non TIC.

-Posta en valor dos resultados dos proxectos demostradores do Programa Empresas en Rede a través da dinamización de soluciónelas TIC implantadas nos devanditos proxectos.

-Demostración de innovación TIC: creación e exposición no Centro Público Demostrador de prototipos.

-Transferencia de tecnoloxía: as pemes que acudan ao Centro Público Demostrador exporán as súas necesidades, que serán trasladadas ao sector TIC, e para as cales recibirán asesoramento.

Así como aquelas actividades específicas que se definan en cada Centro Público Demostrador en concreto, dirixidas á promoción das TIC e á modernización das empresas, especialmente PEMES e Micro Pemes. 

As actuacións do presente convenio non supoñen achega económica algunha.

Organismo promotor: Fundación Parque Científico Tecnolóxico de Albacete (FPCYTA), a Consellería de Economía, Competitividade e Innovación da Xunta de Estremadura, a Asociación de Empresarios de Tecnoloxías da Información e Comunicacións de Andalucía (ETICOM), o Instituto Tecnolóxico de Aragón (ITAINNOVA), a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia da Xunta de Galicia (Amtega), a Federación de Empresas de Tecnoloxías da Información de Castela A Mancha e a entidade de dereito público Aragonesa de Servizos Telemáticos (AST)