Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

Asinado o 4 de xaneiro de 2016 entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ten como obxectivo o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

04/01/2016

A EGAP e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en virtude do disposto neste convenio, poderán colaborar en actividades relacionadas coa realización de formación e investigación no ámbito das súas competencias.
As modalidades de colaboración poderán consistir, entre outras, en:

• A participación nas actividades da EGAP do persoal dependente da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
• Realización conxunta de cursos, xornadas, seminarios e outras actividades de divulgación
• Edición conxunta de libros, outras publicacións e documentos de traballo. 
• Promover a actividade investigadora de ambas as dúas institucións mediante proxectos de investigación conxuntos.

A sinatura deste convenio non implica compromiso de gasto por parte da Amtega

Organismo promotor: Escola Galega de Administración Pública e Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia