Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria e o Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática de Galicia para a realización de actuacións de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías d

Este convenio ten por obxecto a realización de actuacións de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías da información en Galicia.

31/03/2009

O presente convenio de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria e o Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática de Galicia ten por obxecto a realización de actuacións de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías da información en Galicia.

As actuacións que se levarán a cabo en base a este convenio son as seguintes:

  • Aula de formación e capacitación profesional.
  • Promoción e difusión da profesión, das tecnoloxías, dos planos estratéxicos e da sociedade da información.

Asinan o convenio, a 31 de marzo de 2009, o conselleiro de Innovación e Industria, en representación da Xunta de Galicia, e a presidenta do Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática de Galicia.

Organismo promotor: Xunta de Galicia