Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria e a Universidade de Vigo para a realización do máster universitario en consultoría de software libre

Este convenio ten por obxecto establecer as liñas de traballo entre a Consellería de Innovación e Industria e a Universidade de Vigo para o cofinanciamento do programa oficial de postgrao en consultoría de software libre - Máster en Consultoría de Software Libre.

27/03/2009

O presente convenio ten por obxecto establecer as liñas de traballo entre a Consellería de Innovación e Industria e a Universidade de Vigo para o cofinanciamento do programa oficial de postgrao en consultoría de software libre - Máster en Consultoría de Software Libre.

Asinan o convenio, a 27 de marzo de 2009, o conselleiro de Innovación e Industria, en representación da Xunta de Galicia, e o reitor da Universidade de Vigo.

Organismo promotor: Xunta de Galicia