Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria; a Axencia Galega de Innovación; a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia; o Consello Superior de Cámaras Oficiais de Comercio; Industria e Navegación de España e a

Convenio asinado o 31 de decembro de 2013 entre a Consellería de Economía e Industria; a Axencia Galega de Innovación; a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia; o Consello Superior de Cámaras Oficiais de Comercio; Industria e Navegación de España e as Cámaras de Comercio de Galicia, que ten como obxectivo o establecemento un marco de colaboración común con fin de desenvolver e executar o programa InnoCámaras en Galicia.

31/12/2013

Os obxectivos do Programa InnoCámaras son contribuír á mellora da competitividade das pequenas e medianas empresas, mediante a adopción dunha cultura a favor da innovación permanente para lograr un crecemento económico sostido e favorecer a transferencia de tecnoloxía e coñecemento desde organismos e institucións públicas e privadas ás pequenas e medianas empresas.


As actuacións do presente convenio supoñen para a Amtega unha achega económica total de 269.837,13 euros.

Organismo promotor: Consellería de Economía e Industria; Axencia Galega de Innovación; AMTEGA; Consello Superior de Cámaras Oficiais de Comercio; Industria e Navegación de España; Cámaras de Comercio de Galicia