Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia o Instituto Galego de Promoción Económica e o Clúster TIC Galicia para a posta en marcha de actividades para o fomento da sociedade dixital en Galicia

Convenio de colaboración asinado o 26/05/2023 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia o Instituto Galego de Promoción Económica e o Clúster TIC Galicia

26/05/2023

O presente Convenio de Colaboración entre a Amtega, o IGAPE e o Clúster TIC de Galicia ten por obxecto a realización de actuacións de difusión e promoción no ámbito das tecnoloxías da información en Galicia.

Este convenio enmárcase dentro das accións definidas na Estratexia Galicia Dixital 2030.

O orzamento estimado de gasto para o desenvolvemento das actuacións previstas no convenio é o seguinte:

Proxecto

Importe

Tech Angels

15.000 €

Startups Cluster TIC

30.000 €

Espazo de corworking para o proxecto “The Break”

0 €

TOTAL*

45.000  €

O presente convenio entrará en vigor na data da súa sinatura e terá vixencia ata o 31 de decembro de 2024.