Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, o Clúster TIC Galicia e o Clúster Audiovisual Galego para o desenvolvemento da actividades no marco do programa ViraxeTIC, para a modernización e innovación tecno

Asinado o 29 de xullo de 2016 entre a Amtega, o Clúster TIC Galicia e o Clúster Audiovisual Galego

29/07/2016

Este convenio ten como obxectivo o deseño, a xeración e o desenvolvemento do Programa ViraxeTIC que perseguirá facilitar e estimular a innovación tecnolóxica no ámbito dos contidos dixitais de Galicia. As accións que se desenvolverán en base ao presente convenio son:

  • Elaboración dun estuda das Industria de Contidos Dixitais ante as novas tendencias tecnolóxicas, para identificar os principais ámbitos de actuación para o desenvolvemento de proxectos tecnolóxicos de vangarda que transformen a industria dos contidos dixitais.
  • Deseño de foros para o intercambio de coñecemento e o networking entre axentes do sector TIC e do sector de contidos dixitais.
  • Posta en marcha dun servizo de apoio e asesoramento orientado a facilitar o desenvolvemento de grandes proxectos innovadores conxuntos entre axentes do sector TIC e do sector de contidos dixitais.

As actuacións do presente convenio supoñen para a Amtega unha achega económica de  194.850 € en 2016 e 75.150 € en 2017.