Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia para a posta en marcha de actividades para o fomento da Sociedade Dixital

Convenio de Colaboración asinado o 8 de maio de 2018 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia

08/05/2018


O presente Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPETIG) ten como obxectivo a realización de actuacións de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías da información en Galicia.

 

As actuacións que se desenvolverán en base a este Convenio de Colaboración, así como as obrigas que deberán ser asumidas por ambas partes para o cumplimento do mesmo, quedan definidas no documento correspondente.

 

A achega económica da Amtega neste convenio será de ata 65.000€.

 

O presente convenio terá unha duración dende o 8 de maio de 2018 ata o 31 de decembro de 2018.