Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Fundación Europea para a Sociedade da Información e a Administración Electrónica para fomentar o coñecemento das novas vías de acceso á administración e a

Convenio asinado o 17 de outubro de 2014, co obxectivo de fomentar o coñecemento das novas vías de acceso á Administración e a extensión do uso da Administración electrónica para os cidadáns de Galicia.

17/10/2014

O obxeto deste convenio é fomentar o coñecemento das novas vías de acceso á Administración e a extensión do uso da Administración electrónica para os cidadáns de Galicia, co sistema de xestións administrativas en liña conectado á plataforma tecnolóxica do Servizo Administratel e-Government e a realización de campañas para o coñecemento e a difusión dos novos accesos á administración.


Este convenio inclúe a posta a disposición da instalación dos servizos e programas Administratel e de 19 oficinas electrónicas de acceso á plataforma tecnolóxica de xestións admnistrativas en liña en dependencias que designe a Amtega.

As actuacións do presente convenio supoñen para a Amtega unha achega económica total de 150.480 euros.
 

Organismo promotor: Amtega e a Fundación Europea para a Sociedade da Información e a Administración Electrónica.