Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade La Opinión de A Coruña, S.A.U. para a realización de diversas accións divulgativas e informativas relacionadas con iniciativas da Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital en Galicia

Convenio de Colaboración asinado o 2 de febreiro de 2018 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade La Opinión de A Coruña, S.A.U.

02/02/2018

O presente convenio establece a colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade La Opinión de A Coruña, S.A.U. para a posta en marcha de diversas accións divulgativas e informativas relacionadas con iniciativas da Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital en Galicia.

As accións específicas a levar a cabo e os compromisos por parte da entidade recóllense no documento correspondente, no que tamén se especifica o orzamento asignado a estas accións.

O presente convenio estenderá a súa vixencia ata o 15 de decembro de 2018.

As actuacións deste convenio suporán para a Amtega unha achega de ata un máximo de 8.709,67 euros.