Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade La Voz de Galicia S.A. para a elaboración, maquetación, publicación e divulgación dun suplemento bimensual de accións divulgativas e informativas relacionadas coa Axenda Dixital de Galicia 2020 e coa transformación dixital na comunidade

Convenio de Colaboración asinado o 2 de febreiro de 2018 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade La Voz de Galicia S.A

02/02/2018

A través da sinatura deste convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade La Voz de Galicia S.A. establécese o compromiso por parte da devandita entidade de colaborar na elaboración, maquetación, publicación e divulgación dun suplemento bimensual de accións divulgativas e informativas relacionadas coa Axenda Dixital de Galicia 2020 e coa transformación dixital na comunidade.

O documento correspondente recolle as accións específicas que levará a cabo a actividade, así como as obrigas que deberán respetar ambas partes. Así mesmo, inclúese o orzamento asignado a estas accións.

O convenio estenderá a súa vixencia ata o 15 de decembro de 2018.

As actuacións deste convenio suporán para a Amtega unha achega de ata un máximo de 134.095,06 euros.