Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de Colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade Editorial Compostela S.A. para a realización de diversas accións divulgativas e informativas relacionadas con iniciativas da Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital en Galicia

Convenio de Colaboración asinado o 2 de febreiro 2018 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade Editorial Compostela S.A.

02/02/2018

O presente convenio entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a entidade EDITORIAL COMPOSTELA S.A. ten por obxecto colaborar na realizaciónde diversas accións divulgativas e informativas relacionadas con iniciativas da Axenda Dixital de Galicia 2020 e proxectos de transformación dixital na Comunidade.

As actuacións divulgativas a realizar, os compromisos por parte da entidade e o financiamento asignado ás devanditas accións recóllense no documento correspondente.

O presente convenio será vixente ata o 15 de decembro de 2018.

As actuacións deste convenio suporán para a Amtega unha achega de ata un máximo de 16.346,35 euros.