Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Amtega e o Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e de Enxeñeiros de edificación da Coruña para a realización de actividades conxuntas na promoción do acceso electrónico á información dos procedem

Convenio asinado o 18 de novembro de 2013 entre a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a presidenta do Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e de Enxeñeiros de edificación da Coruña que ten por obxecto a realización de actuacións no ámbito das tecnoloxías da información en Galicia tendentes a posibilitar o acceso telemático desde os concellos ao Estado e información xeral dos procesos tramitados a través do colexio.

28/11/2013

Este convenio que se enmarca dentro das acción definidas na Axenda Dixital de Galicia 2014.gal refírese ao acceso dos concellos no ámbito de actuación do colexio para consultar o estado de tramitación dos expedientes que son interese dentro do sistema facilitado polo Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e de Enxeñeiros de edificación da Coruña

O presente protocolo non supón un custo para a Amtega.

Organismo promotor: Amtega e o Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e de Enxeñeiros de edificación da Coruña