Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio bilateral de colaboración entre a Xunta de Galicia e a entidade pública empresarial Red.es para o desenvolvemento de servizos públicos dixitais no ámbito educativo de Galicia, Programa aulas dixitais II

O obxecto do presente Convenio é estender e consolidar o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación nos centros educativos de educación Primaria e Secundaria Obrigatoria de Galicia sostidos con fondos públicos mediante actuacións para a posta en marcha de aulas dixitais. Así mesmo o presente Convenio contempla a realización de actuacións de difusión e capacitación asociadas aos proxectos comprendidos no mesmo.

05/08/2011

A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia e a entidade pública empresarial Red.es asinaron o día 5 de agosto de 2011, un Convenio bilateral de colaboración entre a Xunta de Galicia e a entidade pública empresarial Red.es para o desenvolvemento de servizos públicos dixitais no ámbito educativo de Galicia, dentro do Programa aulas dixitais II.

O obxecto do presente convenio é estender e consolidar o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación nos centros educativos de educación primaria e secundaria obrigatoria de Galicia sostidos con fondos públicos mediante actuacións para a posta en marcha de aulas dixitais. Así mesmo o presente Convenio contempla a realización de actuacións de difusión e capacitación asociadas aos proxectos comprendidos no mesmo.

Organismo promotor: Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e Xunta de Galicia