Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Balance xeral Rede CeMIT 2011 e obxectivos 2012

Presentación que recolle o balance da Rede CeMIT durante o ano 2011 e os obxectivos da rede para o 2012 con unha serie de cambios cuantitativos e cualitativos nos contidos e a estrutura do Plan de formación, dando resposta ás necesidades detectadas no día a día nas distintas aulas.

14/12/2011
A Xunta de Galicia puso en marcha no ano 2.011 a Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica de Galicia, Rede CeMIT, que se configura como un importante vehículo para a posta en práctica de iniciativas orientadas a impulsar as TIC e a sociedade da información en Galicia así como para contribuir a impulsar o emprego, a competitividade empresarial, o e-goberno.
Desde a posta en marcha da Rede CeMIT, e coa experiencia adquirida, decídese incluír unha serie de cambios cuantitativos e cualitativos nos contidos e a estrutura do Plan de formación, dando resposta ás necesidades detectadas no día a día nas distintas aulas.
Así o novo plan recolle como algunhas das principais novidades:
 
1.      A estruturación da alfabetización dixital en 11 áreas formativas.
2.      A ampliación do catálogo de alfabetización dixital coa inclusión de 26 novos cursos.
3.      A estruturación da formación en multimedia e audiovisual en 4 novas áreas.
4.      A potenciación da teleformación na Rede CeMIT.
5.      Un procedemento de actualización do catálogo formativo que o configura como un documento vivo no tempo.

Para máis información pode consultar o texto íntegro deste traballo.

Organismo promotor: Xunta de Galicia