Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Adenda ao Convenio trilateral de colaboración entre o Ministerio de Xustiza, a Xunta de Galicia e a Entidade Pública Empresarial Rede.es para o desenvolvemento de servizos públicos dixitais no ámbito da Administración de Xustiza, programa “Ius+rede

Adenda ao Convenio trilateral de colaboración entre o Ministerio de Xustiza, a Xunta de Galicia e a Entidade Pública Empresarial Rede.es para o desenvolvemento de servizos públicos dixitais no ámbito da Administración de Xustiza, programa “Ius+rede”

31/12/2012

Anexo asinada o 31 de decembro de 2012 entre o Ministerio de Xustiza, a Xunta de Galicia e a Entidade Pública Empresarial Rede.es para a prórroga do Convenio Marco de colaboración para o desenvolvemento de servizos públicos dixitais no ámbito da Administración de Xustiza, programa “Ius+rede”.

Coa presente adenda modifícase a cláusula décima do Convenio Trilateral para a ampliación da vixencia do mesmo até o 31 de decembro de 2014, podéndose prorrogar por acordo das partes.

Organismo promotor: Ministerio de Xustiza, Xunta de Galicia e Entidade Pública Empresarial Rede.es