Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Acordo polo que se prorroga o convenio marco de colaboración entre o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e a Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento do Plan Avanza

Subscrita Acordo de 10 de decembro de 2010 ao Convenio marco de colaboración entre o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e A Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento do Plan Avanza

10/12/2010

O secretario de estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, D. Bernardo Lorenzo Almendros, actuando no exercicio das atribucións delegadas polo titular do Ministro de Industria, Turismo e Comercio e dona María del Mar Pereira Álvarez, en calidade de secretaria xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Comunidade Autónoma de Galicia, acordaron prorrogar o prazo de vixencia da Adenda citada até o 31 de decembro de 2013.

Organismo promotor: