Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Acordo polo que queda prorrogada a adenda do ano 2008 ao Convenio marco de colaboración entre o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e a Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento do programa cidadanía dixital no ámbito do Plan Avanz

Subscrita Adenda de 30 de xuño de 2010 ao Convenio Marco de Colaboración entre o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e a Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento do Programa PEME Dixital no ámbito do Plan Avanza.

30/06/2010

O secretario de estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, D. Francisco Ros Perán, actuando no exercicio das atribucións delegadas polo titular do Ministro de Industria, Turismo e Comercio e dona María del Mar Pereira Álvarez, en calidade de secretaria xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Comunidade Autónoma de Galicia, acordaron prorrogar o prazo de vixencia da Adenda citada até o 31 de decembro de 2010.

Organismo promotor: Xunta de Galicia