Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Acordo de Colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para o financiamento dunha aplicación informática para a xestión integral de axudas tramitadas pola dirección xeral de Patrimonio Natural

Acordo de Colaboración asinado o 25 de xaneiro de 2018 entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

25/01/2018

A través deste Convenio de Colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de Galicia e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia establécense as pautas a seguir para o financiamento dunha aplicación para a xestión integral das axudas que tramita a Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

O documento correspondente recolle as obrigas e actuacións a desenvolver por cada unha das partes, así como o orzamento asignado.

A vixencia deste acordo estenderase ata o momento que cese o desenvolvemento nel previsto; e en todo caso como data máxima ata o 31 de decembro de 2019. Non obstante, poderá prorrogarse se as partes así o consideran de mutuo acordo para o cumprimento íntegro dos termos do acordo de colaboración.

Este convenio non supón custo económico algún para a Amtega.