Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Escola Galega de Administración Pública para o desenvolvemento de actividades de formación,

Asinado o 27 de xaneiro de 2016 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Escola Galega de Administración Pública co obxectivo de desenvolver actividades de formación, divulgación e investigación para a administración de xustiza

27/01/2016

O presente convenio de colaboración ten por finalidade levar a cabo unha serie de actuacións vinculadas ao Plan de Sistemas TIC da Administración de Xustiza en Galicia (Plan Senda 2020) e á implantación dos novos modelos organizativos da oficina xudicial e fiscal, que irán encamiñadas a acadar unha mellor calidade e eficiencia no funcionamento da denominada Comunidade Virtual de Aprendizaxe no contexto da Administración da Xustiza en Galicia.

As actuacións do presente convenio non supoñen ningunha achega económica para a Amtega

Organismo promotor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e Escola Galega de Administración Pública