Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Instituto Galego de Promoción Económica para a coordinación de actuacións de impulso de empresa dixital e Industria 4.0

Asinado o 22 de decembro de 2015 entre a Amtega e o Igape.

22/12/2015

O presente convenio ten por obxecto o establecemento das condicións polas que se rexerá a colaboración entre a Amtega e o Igape para o financiamento conxunto do contrato, que se leve a cabo para o desenvolvemento e execución das actuacións a desenvolver en base a este convenio, que son:

  • Servizos para a incorporación efectiva e continua das TIC nos sectores produtivos de Galicia, apostando pola modernización e innovación coa finalidade de incrementar a competitividade e a produtividade e asegurar o crecemento sustentable.

As actuacións do presente convenio supoñen para a Amtega unha achega económica de 419.870 euros en 2016 e 842.160 euros en 2017.