Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia para a supresión de barreiras de comunicación

Convenio asinado o 30 de abril de 2015 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia coa finalidade de promover a supresión das barreiras de comunicación existentes e a mellora da accesibilidade do colectivo de persoas xordas en todos os ámbitos mediante a utilización dos servizos de videointerpretación en lingua de signos española,accesible desde algunhas oficinas de atención ao cidadán.

30/04/2015

Este convenio asinouse coa finalidade de dar continuidade ás actuacións levadas a cabo en base aos convenios do 7 de maio de 2013 e do 2 de xaneiro de 2014, que tiñan como obxectivo promover a supresión das barreiras de comunicación existentes e a mellora da accesibilidade do colectivo de persoas xordas, en todos os ámbitos, mediante a utilización dos servizos de videointerpretación en lingua de signos española, accesible desde distintos puntos das súas oficinas.


As acción que se desenvolverán en base ao presente convenio son:

1. Videointerpretación: esta actuación levarase a cabo de forma presencial ou vía web.

2. Interpretación de Linguas de Signos Española: A Federación dará apoio ás persoas xordas que asisten aos cursos, actividades e actuacións promovidas pola Xunta de Galicia.

As actuacións do presente convenio supoñen para a Amtega unha achega económica de 64