Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia para a posta en marcha de actividades para o fomento da sociedade da información

Convenio asinado o 16 de abril de 2015 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia coa finalidade de por en marcha actividades para o fomento da sociedade da información

16/04/2015
Este convenio asinouse coa finalidade de por  en marcha  actividades para o fomento da sociedade da información. As acción que se desenvolverán en base ao presente convenio son:

-Estudo sobre a calidade do servizo das redes de acceso de banda larga vía radio existentes en Galicia.
-Actividades de divulgación e asesoramento cara á Administración Local no despregue de infraestruturas de telecomunicacións.
-Actividades de Difusión.

As actuacións do presente convenio supoñen para a Amtega unha achega económica de  65.000 euros.

 

Organismo promotor: Amtega e Colexio Profesional de Enxeñería en informática de Galicia