Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Colexio Profesional de Enxeñería en informática de Galicia para a posta en marcha de actividades para o fomento da sociedade da información

Convenio asinado o 15 de abril de 2015 entre a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Colexio Profesional de Enxeñería en informática de Galicia coa finalidade de por en marcha unha serie de actuacións para o fomento da Sociedade da Información

15/04/2015

Este convenio asinouse coa finalidade de por en marcha de actividades para o fomento da sociedade da información. As acción que se desenvolverán en base ao presente convenio son:

-Actividades de difusión da Sociedade da Información en Galicia
-As enxeñerías informáticas nas novas profesións dixitais 
-Rapaciñ@s
-Formación a docentes
-Xornadas formativas a empregados públicos

As actuacións do presente convenio supoñen para a Amtega unha achega económica de 64.000 euros.

Organismo promotor: Amtega e Colexio Profesional de Enxeñería en informática de Galicia