Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración para o uso compartido da torre de telecomunicación sen fíos de acceso a internet de banda larga situada no parque empresarial de Vilamarín

Convenio de colaboración asinado o 31 de outubro de 2012 entre Retegal e o Concello de Vilamarín.

31/10/2012

ORGANISMO: Retegal e o Concello de Vilamarín

DATA DE SINATURA: 31 de Outubro de 2012

ÁMBITO: Telecomunicacións

O Convenio de colaboración entre Concello de Vilamarín, Fundación para o Fomento da Calidade industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. (Retegal) e a Amtega ten por obxecto establecer os termos e condicións que rexerán a cooperación das partes na construción de novas infraestruturas públicas de telecomunicacións e adecuación das xa existentes no ámbito xeográfico do concello de Vilamarin.

Organismo promotor: Retegal, Concello de Vilamarín e Amtega