Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

“Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia”

Convenio de colaboración asinado o 26 de xullo de 2012 entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Amtega.

26/07/2012

ORGANISMO: Xunta de Galicia

DATA DE SINATURA: 26 de xullo de 2012

ÁMBITO: Solucións sectoriais

O obxecto do convenio é delimitar a dirección tecnolóxica e xestión operativa dos proxectos tecnolóxicos que dan soporte instrumental dende o punto de vista das Tecnoloxías de Información e Comunicación ás competencias que, en materia educativa, ostenta a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Organismo promotor: Xunta de Galicia