Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Protocolo de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra para a dotación e posta en funcionamento da aula CeMIT situada nun local propiedade da Deputación e a súa

Protocolo de colaboración asinado o 9 de xullo de 2012 entre a Amtega e a Deputación Provincial de Pontevedra.

09/07/2012

ORGANISMO: Amtega e Deputación de Pontevedra

DATA DE SINATURA: 9 de xullo de 2012

ÁMBITO: Equipamento TIC

A Amtega colabora coa dotación e instalación dos equipos audiovisuais e multimedia e o mantemento tecnolóxico. Comprométese a incorporar a aula á Rede CeMIT asegurando que se beneficien dos programas formativos e outros eventos que a axencia organice. A Deputación pon un local onde desenvolver as actividades así como asumir dentro dos orzamentos da institución provincial os gastos de acondicionamento, mantemento ordinario e apertura constante ao público.

Organismo promotor: Amtega e Deputación de Pontevedra