Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Asociación PuntoGal para o impulso do dominio .gal

Este convenio ten por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria e a Asociación PuntoGal con obxectivo de impulsar o dominio .gal.

30/03/2009

O presente convenio ten por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria e a Asociación PuntoGal con obxectivo de impulsar o dominio .gal.

As actuacións que se levarán a cabo son as seguintes:

  • Presenza nos acontecementos internacionais
  • Edición de materiais promocionais e publicidade
  • Contratación dun servizo de apoio de carácter administrativo
  • Contratacións de expositores en feiras e acontecementos
  • Contratación dun servizo de apoio técnico para a candidatura
  • Gastos de comunicación

Asinan o convenio, a 30 de marzo de 2009, o conselleiro de Innovación e Industria, en representación da Xunta de Galicia, e o presidente da Asociación PuntoGal.

Organismo promotor: Xunta de Galicia