Documentos

Formulario de busca

Fondos

DocumentosDocumentos

Formulario de busca

cierra cierra

Convenio bilateral de colaboración entre a entidade pública empresarial Red.es e a comunidade autónoma de Galicia para o desenvolvemento do programa Rexistro Civil en liña incluído no Plan Avanza

O obxecto de convenio é a execución na comunidade autónoma de Galicia das actuacións do programa Rexistro Civil en liña incluído no Plan Avanza, de acordo co establecido no convenio marco de colaboración.

29/01/2007

Estas actuacións están destinadas a incorporar definitivamente o Rexistro Civil á sociedade da información e, en particular, a acelerar a efectiva integración das TIC nos xulgados de paz de Galicia.

En concreto, as actuacións que se realizarán son:

  • Dotar de conectividade, equipamento informático e soporte os xulgados de paz de Galicia.
  • Implantar nos xulgados de paz a aplicación informática INFOREG e formación para o seu uso.
  • Execución do proxecto de gravación e dixitalización dos libros rexistrais.

Asinan o convenio o conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e o director xeral da entidade pública empresarial Red.es, a 29 de xaneiro de 2007.

Organismo promotor: Xunta de Galicia