Documentación de interese para provedores

Formulario de busca

Fondos

Documentación de interese para provedoresDocumentación de interese para provedores

Formulario de busca

cierra cierra

Liña base da plataforma tecnolóxica corporativa que será tomada como referencia para os proxectos despregados no ámbito da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Estratexia que a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia sigue na adopción de servizos de cloud computing

Para realizar o envío á Amtega dos compromisos de confidencialidade que deben ser subscritos, cando proceda, polo persoal a cargo dos provedores que presten servizos á Amtega, poderá facer uso da aplicación dispoñible na seguinte ligazón: https://compromisos-amtega.xunta.gal/. Informamos que para acceder e realizar a xestión mediante esta aplicación, será necesario dispoñer de credenciais corporativas.

Guía de procedementos e estándares definidos a aplicar por defecto nos proxectos e servizos licitados e especialmente nos proxectos de desenvolvemento e adquisición de aplicacións software.