Documentación de interese para provedores

Formulario de busca

Fondos

Documentación de interese para provedoresDocumentación de interese para provedores

Formulario de busca

cierra cierra

Compromiso persoal de confidencialidade e non revelación de información que deben cubrir os contratistas da Amtega

Compromiso de confidencialidade e non revelación de información que deben cubrir os contratistas da Amtega

Guía de procedementos e estándares definidos a aplicar por defecto nos proxectos e servizos licitados e especialmente nos proxectos de desenvolvemento e adquisición de aplicacións software.