Documentación de interese para provedores

Formulario de busca

Fondos

Documentación de interese para provedoresDocumentación de interese para provedores

Formulario de busca

cierra cierra

Estratexia que a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia sigue na adopción de servizos de cloud computing

Para realizar o envío á Amtega dos compromisos de confidencialidade que deben ser subscritos, cando proceda, polo persoal a cargo dos provedores que presten servizos á Amtega, poderá facer uso da aplicación dispoñible na seguinte ligazón: https://compromisos-amtega.xunta.gal/. Informamos que para acceder e realizar a xestión mediante esta aplicación, será necesario dispoñer de credenciais corporativas.

Guía de procedementos e estándares definidos a aplicar por defecto nos proxectos e servizos licitados e especialmente nos proxectos de desenvolvemento e adquisición de aplicacións software.