Aceleración da economía dixital

Formulario de busca

Fondos

Das TIC na empresa ás empresas 4.0Das TIC na empresa ás empresas 4.0

Formulario de busca

cierra cierra

Das TIC na empresa ás empresas 4.0

Reforzar a competitividade do tecido empresarial, e en particular das PEMES, poñendo ao seu alcance tecnoloxías accesibles, vinculadas ao seu negocio, impulsando a súa adopción como un factor de diferenciación relevante para o seu crecemento.

Promoverase a integración das TIC nos procesos produtivos das empresas aproveitando o impulso da dixitalización para mellorar o seu negocio, adquirindo unha posición diferencial no mercado, que aumente a súa capacidade de crecemento e mellore a súa competitividade, precisa avanzar nunha dobre dirección:

Icono lista  Impulsar a fabricación de produtos diferenciados e de calidade a través da dixitalización dos procesos de deseño, creación e distribución: Industria 4.0

Icono lista  Crear cadeas de valor para o desenvolvemento de solucións dixitais que impulsen a transformación tecnolóxica das PEMES