Aceleración da economía dixital

Formulario de busca

Das TIC na empresa ás empresas 4.0

Formulario de busca

Das TIC na empresa ás empresas 4.0

Reforzar a competitividade do tecido empresarial, e en particular das PEMES, poñendo ao seu alcance tecnoloxías accesibles, vinculadas ao seu negocio, impulsando a súa adopción como un factor de diferenciación relevante para o seu crecemento.

Promoverase a integración das TIC nos procesos produtivos das empresas aproveitando o impulso da dixitalización para mellorar o seu negocio, adquirindo unha posición diferencial no mercado, que aumente a súa capacidade de crecemento e mellore a súa competitividade, precisa avanzar nunha dobre dirección:

Icono lista  Impulsar a fabricación de produtos diferenciados e de calidade a través da dixitalización dos procesos de deseño, creación e distribución: Industria 4.0

Icono lista  Crear cadeas de valor para o desenvolvemento de solucións dixitais que impulsen a transformación tecnolóxica das PEMES