Aceleración da economía dixital

Formulario de busca

Fondos

Da xestión do transporte á mobilidade personalizadaDa xestión do transporte á mobilidade personalizada

Formulario de busca

cierra cierra

Da xestión do transporte á mobilidade personalizada

Avanzar cara a servizos de transporte intelixentes personalizados e integrais capaces de anticiparse á demanda da sociedade galega.

Ofrecerase un servizo de transporte personalizado e integral á sociedade galega a través da conformación dunha rede de transporte intelixente capaz de anticiparse á demanda de servizos por parte da cidadanía, cun enfoque multimodal que potencie as oportunidades das novas tecnoloxías e os novos dispositivos móbiles para acadar un territorio intercomunicado, traballando nos seguintes ámbitos de actuación:

Icono lista  Potenciar o uso do transporte público aplicando as TIC para o desenvolvemento de servizos á demanda dos viaxeiros

Icono lista  Responder de forma proactiva ás necesidades de mobilidade ao longo do territorio galego desenvolvendo novos servizos de transporte intelixentes, integrais e personalizados

 Descargar documento: