Transparencia e goberno aberto

Formulario de busca

Fondos

AMTEGAAMTEGA

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

23/12/2015

Asinado o 23 de decembro de 2015 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia

16/12/2015

Convenio asinado o 16 de decembro entre o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, e a entidade pública empresarial Red.es co obxecto de contribuír a dotar de conectividade de Internet mediante redes de banda larga ultrarrápida aos centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

16/12/2015

Esta Addenda ten por obxecto modificar o convenio de colaboración asinado o 15 de xaneiro de 2014 entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias co obxectivo de desenvolver o Plan de Inclusión Dixital no eido da Administración Local

16/06/2015

Convenio asinado o 16 de xuño de 2015 entre o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a Comunidade Autónoma de Galicia, a Federación Española de Municipios e Provincias e a Federación Galega de Municipios e Provincias co obxectivo de realizar todas as actuacións que lles correspondan co obxectivo de fomentar, promover e potenciar entre os municipios e emprendedores a utilización da Plataforma Tecnolóxica de Información "Emprende en 3"

13/05/2015

Convenio asinado o 13 de maio de 2015 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Asociación de Empresas Galegas de Software Libre co obxecto de financiar a realización de actuacións de formación, capacitación e promoción do software libre e de fontes abertas e o uso de estándares abertos en Galicia, para o fomento da Sociedade da Información en Galicia

13/05/2015

Convenio asinado o 13 de maio de 2015 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e as asociacións galegas de usuarios de software libre co obxectivo de promocionar o desenvolvemento do software libre en Galicia

13/05/2015

Convenio asinado o 13 de maio do 2015 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas de Xestión Universitaria de Galicia coa finalidade de fomentar o uso do software libre

Páxinas