Transparencia e goberno aberto

Formulario de busca

Fondos

AMTEGAAMTEGA

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

27/03/2014

Protocolo asinado o 27 de marzo de 2014 entre o centro de seguridade en internet da asociación "Protéxeos", a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia co obxectivo de potenciar que os menores leven a cabo un uso responsable e seguro de Internet e o resto de tecnoloxías da información e comunicación.

15/01/2014

Convenio asinado o 15 de xaneiro de 2014 entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias, co obxectivo de desenvolver o Plan de Inclusión Dixital no eido da administración local

03/01/2014

Convenio asinado o 3 de xaneiro de 2014, entre a Escola Galega de Administración Pública e a Amtega, co obxectivo de desenvolver actividades de formación, divulgación e investigación.

02/01/2014

Convenio asinado o 2 de xaneiro de 2014 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, coa finalidade de promover a supresión das barreiras de comunicación existentes e mellorar a accesibilidade do colectivo de persoas xordas en todos os ámbitos

Páxinas