Transparencia e goberno aberto

Formulario de busca

Fondos

AMTEGAAMTEGA

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

21/04/2014

Addenda asinada o 21 de abril de 2014 entre a Fundación Cidade da Cultura de Galicia e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia co obxectivo de engadir unha cláusula que especifica o gasto estimado en concepto de contribución da Amtega ao financiamento dos servizos e gastos do complexo da Cidade da Cultura de Galicia para o ano 2014.

21/04/2014

Convenio asinado o 21 de abril de 2014 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Sistema Universitario de Galicia, o Clúster TIC de Galicia e os Centros Tecnolóxicos TIC de Galicia, coa finalidade de poñer en marcha o programa TansformaTIC

14/04/2014

Covenio asinado o 14 de abril de 2014 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Fundación para o Desenvolvemento Infotecnolóxico de Empresas e Sociedade co obxectivo de levar a cabo actividades para o fomento da sociedade da información

10/04/2014

Convenio asinado o 10 de abril de 2014 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia ten por obxecto a realización de actuacións de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías da información en Galicia.

04/04/2014

Addenda asinada o 4 de abril de 2014 ten por obxecto modificar a cláusula sexta do Convenio entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento do Plan de inclusión dixital no eido da Administración local, coa finalidade de ampliar a dotación orzamentaria.

04/04/2014

Convenio asinado o 4 de abril de 2014 entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia que ten por obxecto establecer as pautas que se seguirán na colaboración entre os dous entes para o financiamento conxunto para a implantación dun programa de educación dixital en Galicia

02/04/2014

Convenio asinado o 2 de abril de 2014 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia co obxectivo de realizar actuacións de formación, capacitación e promoción no ámbito das tecnoloxías da información en Galicia

31/03/2014

Convenio asinado o 31 de marzo de 2014 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia ten por obxecto o financiamento da realización de actuacións para o fomento da Sociedade da Información en Galicia.

Páxinas