Transparencia e goberno aberto

Formulario de busca

Fondos

AMTEGAAMTEGA

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

28/11/2014

Convenio asinado o 28 de novembro de 2014 entre o Instituto Nacional de Estadística, o Instituto Galego de Estadística e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, que ten por obxectivo eliminar duplicidades estatísticas entre o Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia.

28/11/2014

Addenda asinada o 28 de novembro de 2014 entre a Excma. Diputación Provincial de A Coruña e a Consellería de Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia, co obxectivo de modificar as cláusulas sétima e décima do Convenio asinado para a implantación dunha rede telemática

17/10/2014

Convenio asinado o 17 de outubro de 2014, co obxectivo de fomentar o coñecemento das novas vías de acceso á Administración e a extensión do uso da Administración electrónica para os cidadáns de Galicia.

16/10/2014

Convenio asinado o 16 de outubro de 2014 entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Concello de Tui co obxectivo de dixitalizar fondos do patrimonio histórico de arquivos xestionados pola Consellería e polo Concello de Tui.

02/10/2014

Addenda asinada o 2 de outubro de 2014 entre a Xunta de Galicia e Red.es co obxectivo de prorrogar a vixencia e modificar a cuarta cláusula do Convenio asinado para a posta en marcha dunha rede de emerxencias.

29/08/2014

Addenda asinada o 29 de agosto de 2014 que ten por obxecto prorrogar a vixencia do convenio ata o 31 de agosto de 2015.

Páxinas