Transparencia e goberno aberto

Formulario de busca

Fondos

AMTEGAAMTEGA

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

31/12/2012

Adenda ao Convenio trilateral de colaboración entre o Ministerio de Xustiza, a Xunta de Galicia e a Entidade Pública Empresarial Rede.es para o desenvolvemento de servizos públicos dixitais no ámbito da Administración de Xustiza, programa “Ius+rede”

12/12/2012

Convenio de colaboración asinado o 12 de decembro de 2012 entre Retegal, o Concello de Castro de Rei e a Amtega.

12/11/2012

Convenio de colaboración asinado o 12 de novembro de 2012 entre Retegal, o Concello de Arzúa e a Amtega.

31/10/2012

Convenio de colaboración asinado o 31 de outubro de 2012 entre Retegal e o Concello de Vilamarín.

31/10/2012

Convenio de colaboración asinado o 31 de outubro de 2012 entre o Concello de Pontevedra, Retegal e a Amtega.

19/10/2012

O presente Convenio de colaboración entre a AMTEGA e o IGE, asinado o pasado 19 de outubro de 2012, ten por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración, entre os dous organismos, para a integración dos indicadores da sociedade da información na poboación de Galicia dentro da enquisa de “condicións de vida” realizada polo IGE e para a obtención de datos sobre o desenvolvemento da sociedade da información nas empresas de Galicia, facilitados polo IGE, no marco da “enquisa de uso TIC e comercio electrónico nas empresas” realizada polo instituto Nacional de Estatística.

Páxinas