Transparencia e goberno aberto

Formulario de busca

Fondos

AMTEGAAMTEGA

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

02/11/2009

O presente convenio ten por obxecto o establecemento dun marco de actuación para a implantación dun sistema de voto electrónico nas eleccións universitarias nas Universidades do Sistema Universitario Galego.

30/09/2009

Este Convenio ten por obxeto avanzar no expediente xudicial electrónico e na modernización e axilidade dos procedementos xudiciais.

28/09/2009

O obxecto do presente Convenio é a realización de actuacións para o desenvolvemento da sociedade da información na Comunidade Autónoma de Galicia a través do uso efectivo das novas tecnoloxías no ámbito dos servizos para a cidadanía, tales como servizos sociais, servizos prestados en centros de acceso público a internet, servizos de emprego, etc..., é dicir, todos aqueles centros que prestan un servizo público á cidadanía.

28/09/2009

O protocolo de colaboración busca establecer un marco de colaboración permanente que permita a coordinación das iniciativas que se van levar a cabo no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para a implantación dos servizos de Administración electrónica. Asinan o protocolo de colaboración, en Santiago de Compostela a 28 de setembro de 2009, a Xunta de Galicia, en representación da Comunidade Autónoma de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias, a Deputación Provincial da Coruña, a Deputación Provincial de Lugo, a Deputación Provincial de Ourense e a Deputación Provincial de Pontevedra.

28/09/2009

O obxecto desta adenda, subscrita o 28 de setembro de 2009, ao Convenio marco de colaboración entre o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e a Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento dos distintos programas propostos, no ámbito do Plan Avanza é determinar as condicións de cooperación, colaboración e cofinanciación entre o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e a Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento das actividades no marco do Plan Avanza, que se concretan na execución das actividades e programas detallados no Anexo da mencionada adenda.

30/03/2009

Este convenio ten por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria e a Asociación PuntoGal con obxectivo de impulsar o dominio .gal.

27/03/2009

Este convenio ten por obxecto establecer as liñas de traballo entre a Consellería de Innovación e Industria e a Universidade de Vigo para o cofinanciamento do programa oficial de postgrao en consultoría de software libre - Máster en Consultoría de Software Libre.

Páxinas