Transparencia e goberno aberto

Formulario de busca

Fondos

AMTEGAAMTEGA

Formulario de busca

cierra cierra

Páxinas

27/03/2009

Este convenio ten por obxecto establecer as liñas de traballo entre a Consellería de Innovación e Industria e a Universidade de Vigo para o cofinanciamento do programa oficial de postgrao en consultoría de software libre - Máster en Consultoría de Software Libre.

30/01/2009

O obxecto deste convenio é establecer as condicións de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia e a Asociación de Padres de Personas con Retraso Mental (Aspanas), para a implantación de melloras tecnolóxicas específicas nun centro piloto en materia de control e domótica no referido ás persoas con discapacidade intelectual con necesidades de apoio límite e intermitente en situación de dependencia.

04/09/2008

Este proxecto permitirá a creación dunha base de datos en liña cun número considerable de topónimos estranxeiros que abranga o nome dos países e as súas capitais, as principais cidades, provincias, rexións (...) e os principais accidentes xeográficos.

12/06/2008

Neste convenio, ambas as dúas comunidades comprométense a fomentar e dirixir actuacións encamiñadas a informar e acercar os medios da Administración electrónica á cidadanía. Para isto cederanse mutuamente as plataformas de Administración electrónica.

14/05/2008

O presente convenio de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria, a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo ten por obxecto o establecemento dun marco de actuación para o apoio á creación e consolidación de oficinas de software libre universitarias, así como a correspondente coordinación co Centro de Referencia e Servizos de Software Libre de Galicia: mancomun.org da Consellería de Innovación e Industria.

08/05/2008

Este convenio de colaboración ten por obxecto determinar o marco de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria e o Cesga para o apoio das súas respectivas actividades de promoción do software libre e colaborar na xestión das distintas iniciativas de promoción do software libre de Galicia promovidas pola Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información.

12/03/2008

Este convenio ten por obxecto establecer os termos e condicións xerais para o aproveitamento común dos servizos electrónicos que prestan as partes asinantes. Isto tradúcese na dispoñibilidade de determinados servizos, o que facilita o acceso e uso común destes por calquera das partes.

01/10/2007

O obxecto deste convenio é establecer as condicións de colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia para o desenvolvemento do diccionario enciclopédico galego das tecnoloxías da información e as comunicacións.

Páxinas