Contas anuais

Formulario de busca

Fondos

Contas anuais 2020Contas anuais 2020

Formulario de busca

cierra cierra

Contas anuais 2020

Contas anuais do exercicio 2020 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) aprobadas polo Consello reitor da entidade instrumental do sector público autonómico.