Contas anuais

Formulario de busca

Fondos

Contas anuais 2018Contas anuais 2018

Formulario de busca

cierra cierra

Contas anuais 2018

Contas anuais do exercicio 2018 da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) aprobadas polo Consello reitor da entidade instrumental do sector público autonómico.