Contas anuais

Formulario de busca

Fondos

Contas anuais 2014Contas anuais 2014

Formulario de busca

cierra cierra

Contas anuais 2014

Contas anuais do exercicio 2014 da Axencia para a modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) aprobadas polo Consello reitor da entidade instrumental do sector público autonómico.