Contas anuais

Formulario de busca

Fondos

Contas anuais 2013Contas anuais 2013

Formulario de busca

cierra cierra

Contas anuais 2013

Contas anuais do exercicio 2013 da Axencia para a modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) aprobadas polo Consello reitor da entidade instrumental do sector público autonómico.